Konfektionierung von Schläuchen mit größeren Abmessungen

Naši montéři výroby používají při osazování silnostěnných hadic nové zařízení – narážeč koncovek na hadice s manuální hydraulickou pumpou.

Osazování hadic větších průměrů

Jaký je vnitřní průměr hadic, u kterých narážeč koncovek používáme?

  • 50–250 mm

Které typy silnostěnných hadic osazujeme pomocí narážeče?

  • tlakosací hadice vyztužené spirálou
  • silnostěnné hadice bez spirály (např. hadice pro dopravu sypkých látek)

Proč je tento typ osazení silnostěnné hadice výhodný pro zákazníka?

  • s koncovkou zacházíme šetrně
  • zakázky jsou rychleji vyřízeny (montéři nyní osadí hadice větších průměrů rychleji než v minulosti, kdy silnostěnné hadice osazovali pouze ručně, což bylo zdlouhavé a fyzicky namáhavé)

 

Osadíme profesionálně a rychle i vaše hadice větších průměrů, na které jste dříve museli čekat. Obraťte se na nás!

Proces osazování hadic větších průměrů

Unsere Monteure in der Produktion verwenden bei der Konfektionierung von dickwandigen Schläuchen eine neue Vorrichtung – Stoßvorrichtung für Schläuche mit manueller Hydraulikpumpe.

Konfektionierung von Schläuchen mit größeren Abmessungen

Wie groß ist der Innendurchmesser der Schläuche, für die die Stoßvorrichtung verwendet wird?

  • 50–250 mm

Für welche Typen der dickwandigen Schläuche wird diese Stoßvorrichtung bei der Konfektionierung verwendet?

  • Druck-Saug-Schläuche mit Spiralenverstärkung
  • Dickwandige Schläuche ohne Spirale (z.B. Schläuche für Schüttgutbeförderung)

Warum ist dieses Konfektionierungsverfahren bei den dickwandigen Schläuchen für die Kunden vom Vorteil?

  • Schonender Umgang mit der Endarmatur
  • Schnellere Abwicklung der Aufträge (unsere Monteure sind in der Lage, die Konfektionierung von Schläuchen mit größeren Abmessungen schneller als früher durchzuführen, weil die manuelle Konfektionierung langwierig und körperlich anstrengend war)

Wir konfektionieren professionell und schnell auch Ihre Schläuche mit größeren Abmessungen, auf die Sie früher warten mussten. Wenden Sie sich an uns!

Prozess der Konfektionierung von Schläuchen mit größeren Abmessungen

Produkte vom Artikel