Jak správně použít lepidlo ve spreji

Lepidlo ve spreji je ideálním pomocníkem při spojování zejména plochých materiálů. Správné použití lepidla zajistí pevný spoj v tahu i smyku. Sprejové provedení usnadní nanášení, eliminuje odměřování dávek a šetří čas.

Hlavní výhody lepidla ve spreji

Nanáší se tenčí vrstva než při použití štětce, což znamená finanční úsporu.
Odpadá pracné dávkování, práce je rychlejší a čistější.
Spreje jsou rovnou připraveny k použití, bez nutnosti dalšího vybavení.

 

Lepidla ve spreji na e-shopu

 

Základní předpoklady pro správné lepení

Zvolte vhodný postup a druh lepidla podle materiálu. Rozlišujte zejména savý a nesavý materiál, porézní či neporézní.
Zvažte, jaké namáhání musí slepený spoj vydržet v tahu a smyku.
Při výběru zohledněte teplotu a podmínky, kterým bude slepený spoj vystavený (např. požadavky na voděodolnost, odolnost vůči změkčovadlům).
Čistota a řádně odmaštěný povrch je zásadním předpokladem úspěchu.

Lepení savých materiálů a menších ploch

Pokud lepíte menší plochy a jeden z lepených materiálů je savý (porézní), naneste lepidlo na jeden z materiálů.
Po několika vteřinách můžete oba materiály spojit, nemusíte před spojením čekat na odpaření rozpouštědla.
Výsledek nechte vytvrdit minimálně 12 hodin. Maximální pevnost spoje je dosažena po 24 hodinách.

Lepení větších ploch

Pokud lepíte větší plochy, nebo kombinaci savých a nesavých materiálů, nanášejte lepidlo ve spreji na oba lepené materiály.
U porézních povrchů (savých materiálů) proveďte první rychlý nástřik lepidla (funguje jako penetrace), u neporézních materiálů můžete tento krok vynechat.
Lepidlo nanášejte v tenké rovnoměrné vrstvě na obě lepené plochy, na jeden povrch ve svislém směru, na druhý povrch ve vodorovném, tzn. ve výsledku vznikne „mřížka“.
Nástřik provádějte ze vzdálenosti 10–20 cm kolmo k povrchu s přesahem 50–70 %. Největší pevnosti dosáhnete při výsledném pokrytí 80–100 %.
Po nanesení vrstvy lepidla nechejte odpařit všechno rozpouštědlo.
Poté materiály spojte a silně stlačte k sobě. U kompaktních materiálů můžete použít váleček ve směru od středu ke krajům.
V tomto okamžiku má výsledný spoj 80 % konečné pevnosti.
Finální stav pevnosti je dosažen po 24 hodinách. Možnosti použití slepeného materiálu záleží na namáhání. Pokud lepíte protihlukovou desku bez nutnosti odolat velkým silám, je funkční ihned.

 

Vydatnost pokrytí pro lepidla ve spreji

Lepidlo ve spreji v balení 500ml má vydatnost pokrytí plochy 8–12 m2.
Při nanášení lepidla štětcem je spotřeba několikanásobně vyšší.
V oblastech vyššího namáhání a okrajů doporučujeme použít druhou vrstvu lepidla.

Jaký je dostatečný čas pro odpaření rozpouštědla

To závisí na množství naneseného lepidla, materiálu teplotě a vlhkosti. Pokojová teplota je pro práci vyhovující.
U nesavých materiálů se doporučuje doba cca 2–3 minuty, pouze pokud bylo naneseno příliš velké množství lepidla a vznikly „louže“, je třeba čekat déle.
U savých materiálů postačí pár sekund.
Lepidlo po odpaření na lehký dotek nelepí, ale po přiblížení lepených spojů k sobě, začnou chytat jako suchý zip. A to je správně!
Pokud byste nenechali rozpouštědlo odpařit, zejména u velkých ploch nesavých materiálů, zůstane po slepení rozpouštědlo ve spoji i po stlačení a může tvořit bubliny, protože se nemá kam odpařit. Vznikne tak spoj, který má nižší pevnost a případně i nižší životnost.

Na závěr k lepení

Lepení je pouze jednou z několika metod spojování materiálů. Tak jako nejde vše svařit, sešroubovat, přitlouci apod., tak ani lepení není spásnou metodou pro každou stavbu, opravu či rekonstrukci, je to však nejprogresivnější metoda současnosti.

Lepené spoje mají nejvyšší pevnost při namáhání v tahu a smyku. Ohyb může být někdy velký problém. Takto namáhané spoje se musí zpevňovat například čepováním nebo přeplátováním.