Jak uspět

Najít a získat dobrou práci není snadné. Důležité je stále na sobě pracovat, využívat příležitostí a hlavně věřit, že toho dosáhnete. Změna zaměstnání patří mezi zátěžové situace. Každý potřebuje tu a tam poradit, podpořit, vypovídat se. Nebuďte v tom sám (sama). Nabízím vám několik otázek, jejichž zodpovězení vám pomůže k úspěchu.

1. Čeho chci dosáhnout? Jakou pozici chci získat?
Skončil(a) jste školu nebo uvažujete o změně zaměstnání? Než se pustíte do hledání práce, ujasněte si, čeho chcete ve svojí profesní kariéře i v životě dosáhnout. 

Představte si, jak byste chtěl(a) žít a pracovat za 5 let, za 10 let… Které pozice by pro vás byly nejvhodnější? Na papír podrobně popište vaši představu.

2. Jaké vlastnosti, dovednosti a vědomosti mají úspěšní lidé na této pozici? Jak jsem na tom já?
List papíru rozdělte svislou čarou na dvě poloviny. Vlevo podrobně popište, úspěšného člověka na vaší vysněné pozici. Na pravou polovinu napište svoji charakteristiku.

3. Které moje silné stránky mi pomohou pozici dosáhnout? Které moje slabé stránky mne budou na cestě brzdit?
Ve vašem popisu červeně podtrhněte vaše silné stránky a modře zakroužkujte vaše slabé stránky. Přemýšlejte o tom!

4. Co mám dělat, abych práci získal?
Nejdůležitější je vaše rozhodnutí. Chci dobrou práci!!! Když budete moc chtít a věřit v úspěch, dosáhnete svého. Stanovte si předběžný čas změny.

5. Kdy mám začít?
Začněte hned!!!

6. Kdo mi pomůže?
Nebojte se o vašich snech mluvit s vašimi spolehlivými přáteli. Můžete získat podporu, radu i cenné a překvapivé kontakty. Nezapomeňte: sítě lidských vztahů už mnoha lidem pomohly k dobré práci i výhodnému obchodu. Zveřejněním vašich plánů se také neformálně zavážete k jejich splnění. Bude vás to motivovat.

7. Jak mám napsat strukturovaný životopis (CV)?
Myslete na to, že váš životopis bude číst "normální" člověk. Grafická úprava a přehlednost jsou tím prvním, čeho si všimne. Personalisté dávají přednost strukturovanému životopisu  s fotografií. Při přípravě CV buďte pravdiví, věcní a přesní jak při datování událostí tak při jejich popisu. Mlhavé údaje vzbuzují nedůvěru. Vhodné předlohy pro vytvoření životopisu také najdete na internetu.

Nebuďte však příliš skromní. Napište pravdivě cokoli, co vás pomůže dobře a příznivě charakterizovat.

Neváhejte a spojte se s námi. Těšíme se na vás.

Hodně štěstí!

 

Jana Lagová

Personální ředitelkaStruktura životopisu (CV) může vypadat takto:

  • Identifikační údaje (jméno, příjmení, trvalé bydliště, kontaktní adresa, telefon, e-mail) 
  • Rodina (stav, děti…) 
  • Vzdělání (včetně specializace, tématu diplomové práce) 
  • Další vzdělávání (kurzy, výcvik, osvědčení) 
  • Praxe / zaměstnání (zaměstnavatel, pozice, stručný popis práce, úspěchy) 
  • Další aktivity (společenská angažovanost…) 
  • Dovednosti (jazyky, PC, ŘP,…) 
  • Zájmy (volný čas) 
  • Reference (kontakty na dřívější nadřízené, kteří o Vás mohou poskytnout pracovní reference)