Na kvalitě nám záleží

Graf spokojenosti zákazníků Naším cílem je 100% kvalita, což současně znamená žádná reklamace. Trvale vyrábět bez jediné vady však nedokážou ani roboti. Proto se i v naší firmě jedná o nepřetržitý proces, kdy usilujeme o maximální možnou bezvadnost našich produktů i služeb.

Zpětná vazba je důležitým impulzem ke zlepšování

Podněty k jakosti získáváme:

 • z dotazů odběratelů
 • z dotazníků spokojenosti zákazníků
 • ze zákaznických reklamací

Ke spokojenosti zákazníků GUMEXU přispívají i naše chytrá řešení

Využíváme preventivní i následné mechanismy k docílení co nejvyšší kvality:

 • všechny pracovníky motivujeme k maximální jakosti poskytovaného zboží či služeb
 • dbáme na zajištění kvalitního vstupního materiálu, způsobilého výrobního zařízení, optimálních provozních podmínek
 • aktualizujeme technologické postupy a výrobní karty s ohledem na požadavky výkresové dokumentace zákazníka
 • spolupracujeme s prověřenými a spolehlivými dodavateli
 • využíváme externí laboratoře a jejich nezávislé testování v případě specifických požadavků zákazníka nebo při ověřování kvality vstupních materiálů určených pro zpracování
 • u objemných a specifických zakázek nabídneme zákazníkovi nejprve vzorky k otestování v jeho provozu
 • máme zavedený interní systém řízení jakosti, založený na ISO 9001
 • klademe důraz na dokumentaci a záznamy (o neshodách, přijatých opatřeních k nápravě, o výběru a hodnocení dodavatelů, o interních auditech)
 • investujeme do nových měřicích zařízení pro kontrolu kvality
 • pokud dojde k oprávněné reklamaci, je pro nás vyřízena až poté, kdy nalezneme a odstraníme příčinu, provedeme opatření a zajistíme jeho účinnost

Přeměřování parametrů výrobkuŘešíme i nekvalitu, vzniklou chybou našeho dodavatele

 • oprávněnou reklamaci řešíme ve shodě se zákazníkem formou výměny zboží, opravou či finanční kompenzací
 • v případě reklamačního řízení na zakázkový výrobek buď zastavujeme výrobu až do vyjasnění, nebo po dohodě se zákazníkem hledáme alternativní řešení.

Kvalitě se u nás věnuje specializované oddělení

Se zákazníkem při reklamaci komunikuje pouze náš manažer kvality, takže zákazník přesně ví, kdo se jeho podnětem zabývá.

I v případě, kdy není možné dohledat přesnou příčinu problému s kvalitou a není prokázáno, že příčina je na naší straně, neotočíme se k vám zády. Nabídneme pokud možno vhodnou náhradu za vzájemně přijatelných podmínek.

Na dobrém partnerství nám záleží!


Zdroj grafu: Průzkum spokojenosti zákazníků provedený v květnu 2022 nezávislou agenturou B-inside s.r.o.; Foto: Manažer kvality Ing. Zbyněk Lysý přeměřuje parametry výrobku dle dodaného výkresu – archiv společnosti GUMEX.